Случва се търсената информация из българските интернет ширини да е непълна или просто да липсва. Тогава алтернативата често са чуждоезични форуми, фейсбук групи и др. Дори и за хората поназнайващи английски, понякога е трудно да намерят точният термин, с който да потърсят нещо в Google или да попитат във форум/група, а преводите с Google Translator не винаги са точни, в някои случаи дори забавни.    

Това е мини българо-английски речник на термини и изрази, пряко или косвено, свързани с пчелния мед и пчеларството. Тъй като е любителски, ще бъде обновяван и попълван поетапно във времето. Думичките са почерпани къде от знания, къде от пряката комуникация с англоезични пчелари, и макар оскъдни като количество, са събрани и поднесени за Вас от Honeypedia с много топли чувства. Дано да ви влязат в употреба и да бъдат от полза.  

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, ЮЯ

А

апитерапия - apitherapy 

Б

брачен полет - mating flight

В

вадя мед - harvest honey

восък - wax, beeswax 

восъчна основа - wax foundation sheet, wax foundation

восъчни огледалца - wax mirrors

Г

глухарче - dandelion

гнилец - foulbrood; американски и европейски гнилец - American and European foulbrood

Д

далак - brace comb, wild comb, burr comb

добър търговски вид - good commercial presentation. Течният мед обикновено има по-добър търговски вид - Liquid honey usually has a better commercial presentation.

Е

Ж

жило на пчела - stinger

жиля - sting

З

запечатан мед - capped honey; разречатките от меда - cappings;

захароза - sucrose

И

инвертен сироп - invert syrup

инвертна захар - invert sugar 

Й

йод - хим. iodine; фарм. tincture of iodine 

К

килийка - cell

кошер - hive

Л

лавандула - lavender

ларва - larva

М

магазин - super

Няма мед, ще свалям магазините - There is no honey, I am going to take the supers off.

маточник - queen cell

мед - honey

Н

нeоплодена майка - virgin queen 

О

оса - wasp 

П

паша - forage

перга - bee bread

пило - brood

повдигач - hive tool

прашец - pollen, bee pollen

прашецоуловител - pollen trap

прополис - propolis

пушило - smoker

пчела - bee, honeybee

пчела майка - queen

пчела работничка - worker bee

пчелар - beekeeper; apiarist (по-рядко използвана)

пчеларство - beekeeping, apiculture

пчелин - apiary

пчелна пита - honeycomb

пчелна отрова - bee venom

пчелно млечице - royal jelly

пчелно семейтво - colony, bee colony

Р

рамка - frame

рой, рояк - swarm; първи рой - prime swarm

роя се - hive off

С

сито - strainer

слънчева восъкотопилка - solar wax melter

смяна на майката - requeening

Т

търтей - drone

У

ужилване - sting 

Ф

Х

хидроксиметилфурфурол - hydroxymethylfurfural

Ц

царица - queen bee

центрофуга - rotary extractor

центрофугирам мед - extract honey

Ч

червей - mite

Ш

Щ

щитоносни въшки - mealybugs 

Ъ

Ь

Ю

Я

яйце - egg

 


Honeypedia е все още нов сайт, но се обновява постоянно. Не пропускайте новите публикации! :)

Публикации