Съществуват много и най-различни видове мед. Различават се не само според ботаническия си произход, но и по регионален такъв. Примерно акациев мед добит в Добруджа, не е идентичен с такъв добит във Франкфурт или щата Юта.

Най-общо натуралният пчелен мед може да се категориза в две големи групи - манов и нектарен. Нектарният мед от своя страна се дели на полифлорен мед и монофлорен мед. Много често ще срещате тези две понятия в интернет, или когато пазарувате мед. 

Теоретично монофлорният мед е такъв мед, който е направен от нектара само на едно растение (както подсказва представката "моно-"), например слънчоглед, акация, лавандула и пр. На практика обаче не е точно така. Почти няма чист монофлорен мед. Никой не може да ограничи пчелите или да ги инструктира на кой цвят да кацнат. Следователно монофлорният мед съдържа в себе си нектар от различни растения, но нектара от един единствен вид в състава му като изходна суровина е преобладаващ. Чист монофлорен мед на 100% може да се постигне като цел, ако пчелните семейства се изолират на остров, на чиято повърхност има само 1 вид медоносно растение. Представете си остров само със слънчоглед, акация, рапица или магарешки бодил и нищо друго. 

Чрез анализ на поленовите зърна (прашеца), съдържащи се в пчелния мед, под микроскоп може да бъде установен ботаническия и географския произход на меда и пчелния прашец като това е най-сигурният начин да се докаже произхода на меда. Този метод е задължителен при окачествяването на меда в страните от ЕС. 

 

За да бъде определен даден вид като монофлорен, прашецът от съответния растителен вид не трябва да е по-малко от 45% от общия прашец в меда. Примерно, за да се окачестви даден мед като слънчогледов, поленът (прашецът) от слънчоглед не трябва да е под 45% от общото количество на прашеца в мострата от мед, която се изследва. За липовия и акациевия мед порцентът е не по-малко от 30%, а за лавандуловия - 15%.

 

Науката, чийто обект е поленовия анализ, се нарича мелисопалинология. В България мелисопалинологията е слабо развита за разлика от страните в Европа и Америка, където мелисопалинологичните изследвания са в тясна връзка с практиката. У нас изследвания върху поленовото съдържание в блъгарския пчелен мед и пчелен прашец се правят в лабораторията по "приложна палинология" на биологическия факултет на Софийския университет "Св.Климент Охридски".

Полифлорният мед е такъв, който съдържа в себе си нектар от различни видове растения, цъфтящи едновремено (цветя, билки, овошки, тревисти растения, етерично-маслени, фуражни, дървесни и др.медоносни растения).

В полупланинските и планинските райони се получава предимно полифлорен мед, докато в равнините, където големи площи се засаждат с определен тип медоносни култури, през определени месеци в годината се добива монофлорен мед. За България монофлорните типове мед, които са с търговско значение (заради по-големите добиви) са акация, липа, слънчоглед, рапица.

В глобален план съществуват много типове монофлорен мед (няколко стотин на брой). Някои казват, че медът е като виното. При някои видове само познавачите могат да доловят тънките разлики и характерни специфики.

Едни предпочитат полифлорните типове мед, заради по-широкия спектър от растения, които участват в цялата тази сложна картина, събрана в лъжичка мед. Други държат на определени монофлорни медове, заради специфичните характеристики, които придава въпросното растение на меда от вкусова, здравословна и пр. гледна точка.

В България, а и в световен план, полифлорните медове, са по-слабо търсени, но и те имат своите верни привърженици.

Най-очарователното при полифлорните типове мед е тяхната уникалност. Всеки кошер събира нектар от различни цветове, като по този начин две различни пчелни семейства дават на пчеларя 2 различни вида мед, дори и да са в един и същ пчелин. Така на трапезата присъства старателно "събрано здраве" от различни билки и цветя, всеки път с уникален състав, от тези трудолюбиви работнички, които никога не претупват своята работа. Honeypedia е все още нов сайт, но се обновява постоянно. Не пропускайте новите публикации! :)

Публикации