Пчелите са един от основните фактори за начинът ни на живот и начин на хранене, макар и този фактор да остава невидим за мнозина. Ако някой ден пчелите намалеят значително или изчезнат, това ще окаже драстична промяна в икономиката, взаимоотношенията, лайфстайла, начинът на хранене, без значение дали го искаме или не. 

Първата асоциация на човек, щом чуе "пчела", много често е мед. Хубав, вкусен, полезен и сладък мед. Но даваме ли си сметка всъщност колко съществена роля играят пчелите за нашето съществуване? Освен че ни предоставят възможността да ядем качествен продукт, пчелите са и един от основните опрашители на около половината растителни видове на планетата. В буквален смисъл, свят без пчели е равносилно на свят без плодове, зеленчуци, ядки и семена. А липсата на пчелен мед като продукт, ще е най-малкият проблем за човечеството.

Всички сме чували цитатът на известният учен Алберт Айнщайн, който гласи, че ако пчелите изчезнат от Земята, на човечеството му остава не повече от 4 години живот.

Една трета от храните, които хората консумират се опрашват от насекоми, а 80 % от тези насекоми са пчели. Ако пчелите изчезнат няма да има добиви, няма да има реколти и продукцията ще е с много лошо качество.

Природата неслучайно е създала връзката между растенията и пчелите. Растенията раждат красиви и пъстри цветове, за да привлекат пчелите, те пък събират цветен прашец и нектар, за да се хранят. Опрашват мъжките и женските цветове и от този, на пръв поглед прост механизъм се раждат всички вкусни череши, ябълки, круши, и т.н.

Ако изчезнат пчелите ще трябва да се разделим с любимите ни кафе, чай, ядки, плодове, зеленчуци и др., а също и памукът, който съставлява 35% от текстилната индустрия.

Освен видимата връзка "няма пчели - няма и плодове", съществуват и други косвени, но съществени последствия по веригата. Ако няма пчели, растенията няма да дават плодове, много от животните ще изчезнат, защото няма да има с какво да се хранят, което ще окаже влияние и на нашата диета, не само от вегетаринска гледна точка, което пък от своя страна ще преструктурира взаимоотношенията и икономиката.

Учени и специалисти са изчислили, че  едно изкуствено опрашване ще струва на световната земеделска продукция около 155 милиарда долара годишно. Липсата на пчелният мед ще е един от малките проблеми на фона на загубите в земеделието. 

През последните 3, 4 години на все повече места в световен план започва да се регистрира синдромът на празния кошер. ООН изразява загриженост към огромният спад на пчелни колонии.

Първите регистрирани случаи на „Синдрома на празния кошер” са от 2006 година, като с течение на времето процентът на засегнатите пчелни колонии все повече нараства. На места загубите достигат до 80 % от пчелните семейства.

За жалост учените не са в състояние да посочат причините за зловещото явление. Има много хипотези, но никоя от тях не е доказана категорично. Някои от тях се касаят до смъртоносен срив в имунната система на пчелите – нещо като СПИН, други теории обясняват явлението като резултат от глобалното затопляне, масовото използване на пестициди и ГМО, неблагоприятният ефект на безжичните мрежи и мобилните връзки.

С цел да се избегне, неволно подвеждане, е добре да се уточни, че пчелите не за застрашени от изчезване като вид, но способността им за опрашване и задоволяване на нуждите на човешкия вид все повече намалява, поради осезателното намаляване на пчелните семейства. Към днешна дата, проблем имат хората, не пчелите.

Ползата от пчелите за опрашване и съхраняване на биологичното разнообразие е огромна. За пчеларите и земеделците, които притежават насаждения, размножаващи се чрез опрашване, ролята на пчелите е ключова. Пчеларите получават добив на пчелен прашец и мед, а земеделците богата и плодородна кулура.

Пчеларството е единствената професия, при която след работа не си миеш ръцете, а ги облизваш. Другото предимство на това да гледаш пчели е, че нямаш грижа за изхранването им. Но с все по-големите загуби, които търпят пчеларите, много от тях ще се откажат от сладкия занаят и така популацията ще намалява все повече.

Разбира се в света има и други естествени опрашители като пеперудите, мухите, някои видове птици, а също и вятъра но те съвсем не са достатъчни за разнообразната храна в хладилника ви. 

 


Honeypedia е все още нов сайт, но се обновява постоянно. Не пропускайте новите публикации! :)

Публикации